Cajun Corner®

We offer the best flavor to the world

Kendi işinin patronu olmak ister misin?

Copyright © 2024 Cajun Corner®. Tüm hakları Saklıdır.

CAJUN CORNER® İNTERNET SİTESİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

Biz, Duras Organizasyon Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Duras Organizasyon”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına değer veriyor, dolayısıyla sizin de aynı hassasiyeti göstermenizi bekliyoruz. Bu sebeple hangi kişisel verilerinizi ne amaçla kullandığımızı detaylarıyla anlatan bu metni okumanız, bunların idari ve teknik güvenliğinden “Veri Sorumlusu” sıfatıyla sorumlu olan Duras Organizasyonun yükümlülüklerini net bir şekilde anladığınızı göstermeniz bizim için çok önemlidir.

Neden bu metni okuyorum?

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (“KVKK”) 10. maddesi, kişisel verileri işlenen (kullanılan) kişilerin (KVKK’ da ilgili kişi olarak ifade edilmektedir), bu verileri kullanan “Veri Sorumlusu” tarafından bilgilendirilmesini zorunlu kılmaktadır.

Kullanılan Kişisel Verilerim Nelerdir?

İnternet sitemizi kullanmanız halinde, aşağıda belirteceğimiz amaçlar çerçevesinde tabloda yer alan kişisel verileriniz kullanılacaktır.

Kişisel Veri İşleme Amacıİlgili Kişisel Veri Kategorisiİşleme Hukuki Sebebi

Bize ulaşmanız halinde:

• Hizmet ve faaliyetlerimizle ilgili öneri, şikâyet ve taleplerinize geri dönüş sağlanması,

• Talep, şikâyet veya önerilerinizin kaydedilmesi, değerlendirilmesi ve gerekli incelemelerin yapılması,

• Talep, şikâyet veya önerilerinizin yerine getirilmesi, takip edilmesi ve sonuçlandırılabilmesi,

• Tarafınızla talep, şikâyet veya önerilerinize yönelik iletişim faaliyetlerinin yürütülebilmesi,

• Geri dönüşlere yönelik kalite ve destek ölçümlerinin yapılması, müşteri hizmetlerimizi iyileştirme faaliyetlerinin yürütülebilmesi amaçlarıyla,

• Kimlik,

• İletişim,

• Müşteri işlem,

• İşlem güvenliği

Kategorilerindeki verileriniz,

• Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla hukuken geçerli sayılan menfaatlerimizin yerine getirilebilmesi için işlemenin zorunlu olması hukuki sebebiyle işlenmektedir.

Franchising sayfamız kapsamında:

• Cajun Corner® Restoranı işletmeciliğine aday olmanız halinde başvuru süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla,

• Kimlik,

• İletişim,

• Müşteri işlem

Kategorilerindeki verileriniz,

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla hukuken geçerli sayılan menfaatlerimizin yerine getirilebilmesi için işlemenin zorunlu olması hukuki sebebiyle işlenmektedir.

İnternet sitemiz kapsamında:

• Yasal düzenlemelerin öngördüğü ve zorunlu kıldığı hukuki yükümlülükleri yerine getirme,

• Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temin edilmesi amaçlarıyla,

• İşlem güvenliği

Kategorilerindeki verileriniz,

İşlemenin kanunlarda öngörülmesi hukuki sebebiyle işlenmektedir.

• Sistem güvenliğinin sağlanması, denetlenmesi ve geliştirilmesi,

• Teknik altyapının sağlanması, geliştirmelerinin ve güncellemelerinin sağlanması,

• Sistemsel sorunların tespit edilmesi ve giderilmesi adına çalışmaların yürütülmesi amaçlarıyla,

• İşlem güvenliği,

• Müşteri işlem

Kategorilerindeki verileriniz,

İşlemenin hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebiyle işlenmektedir.

 

Kişisel verilerim başkalarına aktarılıyor mu?

Evet, kişisel verilerinizi özetle iş ortaklarımıza, resmî kurumlara, denetçilerimize, avukatlarımıza, mali müşavirlerimize aktarmak durumunda kalabiliyoruz. Ancak aktarımı yalnızca belirli amaçlar çerçevesinde ve bilginiz dâhilinde yapıyoruz. Dolayısıyla kişisel verileriniz;

İnternet sitemizin yönetilmesi, sunduğumuz hizmetin kalitesini arttırmak ve bütünlüğünü sağlamak, amacıyla iş ortaklarımıza,
İş süreçlerimizin mevzuata uygun yürütülmesi ile hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla avukatlar, denetçiler ve vergi danışmanlarına,
Yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla düzenleyici ve denetleyici kurumlar, mahkeme ve icra müdürlükleri gibi talep edilen bilgiyi vermekle yükümlü olduğumuz diğer resmî kurumlara,
Taleplerinizin yerine getirilmesi amacıyla tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize

aktarılabilmektedir.

KVKK bana hangi hakları veriyor?

KVKK size kişisel verileriniz üzerinde kontrol sağlayabilmeniz amacıyla, (a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; (b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; (d) varsa yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; (e) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; (f) kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme gibi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere bir çok hak sağlamaktadır. Bu hakların tamamını ve detaylarını KVKK’nın 11. maddesinde bulabilirsiniz.

Haklarımı nasıl kullanabilirim?

Belirtilen haklarınızı kullanmak isterseniz taleplerinizi bize yazılı olarak (örneğin ihtarname veya iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla) veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle info@cajuncorner.com.tr adresine iletebilirsiniz.

Shopping cart close